Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Okresní soud v Jablonci nad Nisou rozhoduje spory ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Hlavní budova soudu se nachází v historické budově na Mírovém náměstí, která je od roku 1958 chráněna jako nemovitá kulturní památka. Odloučené pracoviště pro věci opatrovnické a exekuční se nachází v historické vile na Liberecké ulici, která je také chráněna.

Základní informace